x
Włochy - KierunekWlochy.pl
Pierwszy kompleksowy portal dla turystów i osób zafascynowanych Włochami
Toskania, Włochy Portofino, Włochy Rzym, Włochy Vernazza, Włochy Wenecja, Włochy
Booking.com

Jakie włoskie miasto lubisz najbardziej?

 • Rzym
 • Wenecja
 • Mediolan
 • Florencja

System partyjny i przywódczy

We Włoszech panuje ustrój demokratyczny. Włochy to republika z dwuizbowym parlamentem, który wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Wybory we Włoszech wyglądają podobnie jak w Polsce. Są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie. Włoski parlament dzieli się na Izbę Deputowanych (Camera dei Deputati), gdzie zasiada 630 deputowanych oraz Senat (Senato della Repubblica), w którym jest miejsce dla 315 senatorów. W senacie znajdują się także tzw. senatorowie dożywotni.

Okręgi wyborcze do Senatu i Izby Deputowanych różnią się nieco od siebie. W wyborach do Senatu okręgami są region Włoch. Natomiast przy wyborze Deputowanych wytyczonych zostało 27 sztucznych okręgów.

Izba Deputowanych w Rzymie
Izba Deputowanych w Rzymie

Symboliczną głową państwa jest prezydent, który jednak nie ma zbyt dużych uprawnień. Prezydent jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Są to wspólne obrady parlamentu oraz reprezentanci regionów. Po trzech z każdego regionu i jeden z Valle d’Aosta. Prezydent wybierany jest na siedmioletnią kadencję. Początkiem czerwca 2012 roku Silvio Berlusconi (były premier Włoch) zaproponował, aby od 2013 roku prezydenta wybierać w wyborach bezpośrednich.

Na tle państw europejskich ustrój polityczny Włoch wydaje się być mało stabilnym. Rząd Silvio Berlusconiego, który ustąpił pod koniec 2011 roku, był 62 włoskim rządem od czasów zakończenia II wojny światowej. Wielopartyjny system we Włoszech daje szczególne uprawnienia prezydentowi. Może on desygnować kandydata na premiera. Prezydent może też rozwiązać parlament w przypadku dymisji rządu.

System partyjny

Włoski system należy do wielopartyjnych. Partii politycznych jest stosunkowo dużo i są one rozdrobnione. Skupiają się jednak w dwóch obozach. Pierwszy z nich to rządząca koalicja centroprawicowa, w której jest Lud Wolności (Silvio Berlusconiego) i Liga Północna. W drugim obozie - obecnie w opozycji - jest Partia Demokratyczna i inne ugrupowania centrolewicowe.

Konstytucja Republiki Włoskiej

Włoska ustawa zasadnicza (Costituzione della Repubblica Italiana) została uchwalona w 1947 roku. Dziś uznawana jest za jedną z najlepiej napisanych ustaw konstytucyjnych na świecie. Wśród głównych zasad uchwalony w konstytucji są: demokratyzm, parlamentaryzm, decentralizacja władzy, praworządność i jej gwarancje oraz prawa i wolności jednostki. Konstytucja napisana po II wojnie światowej miała za zadanie - podobnie jak w Niemczech - całkowite zerwanie z faszyzmem i uniemożliwienie powrotu faszyzmowi w przyszłości.

Włoski sąd konstytucyjny

Włoski sąd konstytucyjny jest pierwszym trybunałem konstytucyjnym powołanym po II wojnie światowej. Na jego czele stoi piętnastu sędziów powoływanych na dziewięcioletnią kadencję.

Trybunał Konstytucyjny Włochy
Włoski Trybunał Konstytucyjny w Rzymie (fot. Wikipedia Italia)

Sędziowie nie mogą być wybrani na ponową kadencję. Nie mogą też łączyć funkcji sędziego z innymi obowiązkami. Sąd konstytucyjny zajmuje się ustawami konstytucyjnymi i ustawami zwykłymi, dekretami, rozporządzeniami i prawem lokalnym. Rozstrzyga także spory pomiędzy władzą centralną, regionalną, a także spoty na linii rząd centralny - władza regionalna.

Ciekawostki

Wartym zauważenia jest fakt, że czynne prawo wyborcze do Izby Deputowanych mają obywatele, którzy ukończyli 18 lat, a bierne prawo wyborcze obywatele, którzy ukończyli 25 lat. Z kolei w przypadku Senatu czynne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu 25 lat. Natomiast kandydować na urząd Senatora można po ukończeniu 40 lat.

Lista Prezydentów Republiki Włoch:

 • Enrico De Nicola (1948)
 • Luigi Einaudi (1948 - 1955)
 • Giovanni Gronchi (1955 - 1962)
 • Antonio Segni (1962 - 1964)
 • Giuseppe Saragat (1964 - 1971)
 • Giovanni Leone (1971 - 1978)
 • Sandro Pertini (1978 - 1985)
 • Francesco Cossiga (1985 - 1992)
 • Oscar Luigi Scalfaro (1992 - 1999)
 • Carlo Azeglio Ciampi (1999 - 2006)
 • Giorgio Napolitano (2006 - 2013)

Lista Premierów Republiki Włoch w ostatnich latach  (z podziałem na kadencje):

 • Giovanni Giolitti (1920 - 1921)
 • Ivanoe Bonomi (1921 - 1922)
 • Luigi Facta (1922)
 • Benito Mussolini (1922 - 1943)
 • Pietro Badoglio (1943 - 1944)
 • Benito Mussolini (1943 - 1945)
 • Pietro Badoglio (1944)
 • Ivanoe Bonomi (1944)
 • Ivanoe Bonomi (1944 - 1945)
 • Ferruccio Parri (1945)
 • Alcide De Gasperi (1945 - 1946)
 • Alcide De Gasperi (1946 - 1947)
 • Alcide De Gasperi (1947)
 • Alcide De Gasperi (1947 - 1948)
 • Alcide De Gasperi (1948 - 1950)
 • Alcide De Gasperi (1950 - 1951)
 • Alcide De Gasperi (1951 - 1953)
 • Alcide De Gasperi (1953)
 • Giuseppe Pella (1953 - 1954)
 • Amintore Fanfani (1954)
 • Mario Scelba (1954 - 1955)
 • Antonio Segni (1955 - 1957)
 • Adone Zoli (1957 - 1958)
 • Amintore Fanfani (1958 - 1959)
 • Antonio Segni (1959 - 1960)
 • Fernando Tambroni (1960)
 • Amintore Fanfani (1960 - 1962)
 • Amintore Fanfani (1962 - 1963)
 • Giovanni Leone (1963)
 • Aldo Moro (1963 - 1964)
 • Aldo Moro (1964 - 1966)
 • Aldo Moro (1966 - 1968)
 • Giovanni Leone (1968)
 • Mariano Rumor (1968 - 1969)
 • Mariano Rumor (1969 - 1970)
 • Mariano Rumor (1970)
 • Emilio Colombo (1970 - 1972)
 • Giulio Andreotti (1972)
 • Giulio Andreotti (1972 - 1973)
 • Mariano Rumor (1973 - 1974)
 • Mariano Rumor (1974)
 • Aldo Moro (1974 - 1976)
 • Aldo Moro (1976)
 • Giulio Andreotti (1976 - 1978)
 • Giulio Andreotti (1978 - 1979)
 • Giulio Andreotti (1979)
 • Francesco Cossiga (1979 - 1980)
 • Francesco Cossiga (1980)
 • Arnaldo Forlani (1980 1981)
 • Giovanni Spadolini (1981 - 1982)
 • Giovanni Spadolini (1982)
 • Amintore Fanfani (1982 - 1983)
 • Bettino Craxi (1983 - 1986)
 • Bettino Craxi (1986 - 1987)
 • Amintore Fanfani (1987)
 • Giovanni Goria (1987 - 1988)
 • Ciriaco De Mita (1988 - 1989)
 • Giulio Andreotti (1989 - 1991)
 • Giulio Andreotti (1991 - 1992)
 • Giuliano Amato (1992 - 1993)
 • Carlo Azeglio Ciampi (1993 - 1994)
 • Silvio Berlusconi (1994 - 1995)
 • Lamberto Dini (1995 - 1996)
 • Romano Prodi (1996 - 1998)
 • Massimo D'Alema (1998 - 1999)
 • Massimo D'Alema (1999 - 2000)
 • Giuliano Amato (2000 - 2001)
 • Silvio Berlusconi (2001 - 2005)
 • Silvio Berlusconi (2005 - 2006)
 • Romano Prodi (2006 - 2008)
 • Silvio Berlusconi (2008 - 2011)
 • Mario Monti (od 2011)
Booking.com
Booking.com