Strona główna -> Porady -> Mandaty we Włoszech – wysokość, czy płacić, jak się odwołać i czy przyjdą do Polski?

Mandaty we Włoszech – wysokość, czy płacić, jak się odwołać i czy przyjdą do Polski?

Autor: Łukasz Ropczyński
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja: 0 komentarz 53, tysięcy wyświetleń
mandaty we Włoszech mogą wystawiać aż cztery służby: policja, karabinierzy, Guardia di Finanza i straż miejska (fot. Łukasz Ropczyński, kierunekwlochy.pl)

Mandaty we Włoszech dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj, to mandaty płatne natychmiastowo – gdy zatrzyma Cię patrol policji i wręczy mandat lub gdy źle zaparkujesz i znajdziesz mandat za wycieraczką. Drugi rodzaj to mandaty zaoczne – gdy otrzymasz pocztą zdjęcie z fotoradaru. Jeśli obierzesz mandat z rąk policjanta, jesteś zmuszony zapłacić go od razu, chociaż w niektórych przypadkach policjant zgadza się na wpłatę 25% wartości mandatu w gotówce, a resztę dopłaca się przelewem bankowym. Mandaty zaoczne (czyli najczęściej z fotoradarów lub za wjazd do strefy ZTL) są wysyłane pocztą na adres właściciela pojazdu.

Do zatrzymywania pojazdów i wręczania mandatów karnych uprawnionych jest kilka służb. Wśród nich m.in.: policja (Polizia/Polizia di Stato), straż miejska, karabinierzy (Carabinieri) i policja finansowa (Gurada di Finanza). W niektórych przypadkach możesz być też ukarany przez straż leśną (Corpo Forestale dello Stato).

Mandat powinien być przesłany do właściciela pojazdu w przeciągu 360 dni od daty identyfikacji sprawcy wykroczenia.

[better-ads type=’banner’ banner=’16060′ ]

Włochy to kraj procedur biurokratycznych. Może się więc zdarzyć, że zapłacony przez Ciebie mandat nie zostanie odnotowany przez urzędników. Warto więc minimum przez pięć lat przechowywać potwierdzenie opłacenia mandatu i wozić go ze sobą do Włoch.

Mandaty we Włoszech – na co uważać?

mandaty we Włoszech - na co uważać (fot. Łukasz Ropczyński, kierunekwlochy.pl)
mandaty we Włoszech – na co uważać (fot. Łukasz Ropczyński, kierunekwlochy.pl)

Jest kilka podstawowych wykroczeń w ruchu drogowym za które polscy kierowcy otrzymują mandaty najczęściej. Wśród nich przede wszystkim:

  • przekroczenie prędkości (dotyczy to zarówno dróg lokalnych, miast, jak i autostrad);
  • wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle;
  • wjazd do strefy ograniczonego ruchu tzw. ZTL (tego typu strefy są zazwyczaj w historycznych centrach miast, dla ruchu obcych pojazdów zamknięte są duże dzielnice Rzymu oraz starówki dziesiątek innych miast);
  • jazda pasem przeznaczonym dla autobusów;

Wszystkie powyższe wykroczenia rejestrują fotoradary.

Odwołanie się od włoskiego mandatu

Polski kierowca, który otrzymał mandat od włoskich służb mundurowych ma 60 dni na odwołanie się od decyzji (pod warunkiem, że mandat nie został zapłacony). Jeśli nie zapłacisz mandatu w ciągu 60 dni, jego wysokość ulega podwojeniu. Ponadto po upływie 60 dni egzekwowaniem należności zajmuje się firma windykacyjna, która dodatkowo dolicza prowizję oraz odsetki.

Od mandatu możesz odwołać się w prefekturze (Prefetto) lub u sędziego pokoju (Giudice di Pace). Należy wybrać jedną z dróg odwoławczych. Odwołanie się u prefekta wyklucza możliwość zgłoszenia sprawy do sędziego pokoju i odwrotnie.

W odwołaniu należy podać wszystkie szczegóły kary administracyjnej (numer mandatu, datę i miejsce popełnienia wykroczenia) oraz argumenty przemawiające za obniżeniem wysokości mandatu lub za jego całkowitym unieważnieniem.

[better-ads type=’banner’ banner=’16060′ ]

Odwołanie się od mandatu w prefekturze

Wysyłając odwołanie od mandatu do prefektury warto od razu dołączyć wszystkie dokumenty lub dowody, które będą działać na Twoją korzyść. Prefekt ma 120 dni na wydanie decyzji w sprawie odwołania od mandatu. Prefektura może wezwać do osobistego stawiennictwa i wyjaśnienia wszelkich okoliczności i wówczas termin rozpatrzenia sprawy zostaje wydłużony o kolejnych 30 dni.

Może się zdarzyć, że Prefekt zadecyduje o odrzuceniu odwołania lub nawet podwyższy wysokość kary jaka została pierwotnie nałożona. Złożenie odwołania od mandatu w prefekturze jest bezpłatne.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od Prefekta po upływie 120 dni, możesz uznać, że Twoje odwołanie zostało przyjęte.

Jeśli decyzję Prefekta uznasz za niesprawiedliwą, masz 30 dni na złożenie odwołania od tej decyzji do sędziego pokoju.

Zobacz także mój inny tekst zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – jak odzyskać pojazd, w którym podaję kontakt do Pani Mecenas Emilii Kruk, która prowadzi kancelarię prawną we Włoszech. Można się z nią kontaktować także w sprawie mandatów – obsługa klientów w języku polskim, włoskim i angielskim.

Odwołanie się od mandatu u sędziego pokoju

Odwołując się do sędziego pokoju również należy pamiętać o 60 dniowym terminie od momentu otrzymania mandatu. Do wniosku należy dołączyć podobne informacje jak w przypadku odwołania do Prefekta w tym oryginalny mandat, wyjaśnienia i inne dokumenty mogące mieć wpływ na anulowanie mandatu. Wszystkie materiały należy przesłać w pięciu kopiach listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście dostarczyć je do sekretariatu sądu.

Sędzia pokoju może zadecydować o osobistym wezwaniu Cię do sądu w celu złożenia wyjaśnień. Procedura w przypadku odwołania do sędziego pokoju jest nieco bardziej skomplikowana i trudniejsza dla kierowcy z Polski, który nie ma doświadczenia z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Ponadto odwołanie jest płatne – 37 euro opłaty dla mandatów do 1000 euro lub więcej przy wyższych mandatach według tzw. tabeli contributo unificato. Dodatkowo dołącza się znaczek skarbowy za 8 euro. Odbywa się rozprawa na które sędzia pokoju dokonuje analizy dokumentów, bierze pod uwagę argumenty osoby odwołującej się i wydaje wyrok.

Od decyzji sędziego pokoju przysługuje jeszcze odwołanie do sądu cywilnego.

[better-ads type=’banner’ banner=’16779′ ]

Mandat we Włoszech, a auto w leasing

Zdarza się, że w sytuacji, gdy prowadzisz we Włoszech pojazd leasingowany (np. ciężarówkę lub samochód kupiony na firmę w leasing) mandat przez włoską policję wysyłany jest do polskiej firmy leasingowej. Ta z kolei niezwłocznie opłaca mandat, a następnie przelicza go po niezbyt korzystnym kursie, dolicza podatek VAT i fakturą obciąża leasingującego użytkownika pojazdu. On natomiast obarcza kosztami pracownika (kierowcę), który dokonał przewinienia. Taka praktyka mimo, iż jest czasem stosowana, nie wydaje się być uczciwa. Kierowca, który na końcu obciążony jest kosztami mandatu, traci możliwość odwołania się od decyzji, a ponadto zmuszony jest dopłacić podatek VAT, który podwyższa wartość mandatu o 23 procent.

Mandaty we Włoszech – termin płatności

Włoskie mandaty z różnego rodzaju fotoradarów wystawiane są zazwyczaj z 60 dniowym terminem płatności. Jeśli mandat nie zostanie zapłacony w wyznaczonym terminie jego kwota może wzrosnąć dwukrotnie. Dodatkowo – w przypadku mandatów wysyłanych do Polski – doliczana jest prowizja firmy windykacyjnej. Włoskie mandaty przedawniają się po upływie pięciu lat.

Limit alkoholu u kierowców i wysokość mandatów

Kary za wykroczenia drogowe we Włoszech zawsze były znacznie wyższe niż w Polsce, a w ostatnich latach ponownie wielokrotnie zaostrzono kodek drogowy.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy to 0,05 % (jeśli posiadasz prawo jazdy dłużej niż 3 lata). Kierowcy z młodszym stażem i kierowcy zawodowi nie mogą mieć w ogóle alkoholu we krwi (0,00 %). Jeśli przekroczysz ten limit, ale będzie to poniżej 0,8 mg/l grozi Ci mandat w wysokości od 500 do 2000 euro. Możliwe jest także zatrzymanie prawa jazdy na 3 do 6 miesięcy. W przypadku przekroczenia limitu alkoholu do wartości 1,5 mg/l zawartości alkoholu we krwi maksymalny mandat wynosi 3200 euro, a prawo jazdy może być zabrane na rok. Do tego grozi 3 miesięczny areszt. Powyżej 1,5 mg/l mandat wynosi do 6000 euro, prawo jazdy może być zabrane na dwa lata, do tego grozi rok aresztu.

Mandaty we Włoszech – wysokość mandatów za inne wykroczenia

Jeśli chodzi o inne wykroczenia, to za nieprawidłowe parkowanie mandaty wynoszą od około 80 euro do 312 euro. Za niezapinanie pasów bezpieczeństwa od 76 euro 306 euro. Za przejechanie na czerwonym świetle grozi kara od 154 do 613 euro. Taki sam mandat otrzymasz za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy bez zestawu głośnomówiącego.

W przypadku przekroczenia prędkości do 10 km/h mandat wynosi 39 – 159 euro. Jeśli prędkość przekroczysz o więcej niż 10 km/h, ale mniej niż o 40 km/h, policjant może wystawić mandat w przedziale 159 – 639 euro. Przekroczenie prędkości o 60 km/h skutkuje mandatem do 2000 euro, a ponadto możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 6 miesięcy. Przekroczenie prędkości powyżej 60 km/h może oznaczać mandat do wysokości 3199 euro. Prawo jazdy może być zatrzymane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Ciekawostką we włoskich przepisach drogowych jest fakt, że wysokość mandatów za poważne wykroczenia drogowe dokonane w nocy wzrasta o 30 proc. Jako godziny nocne uznaje się czas od 22:00 do 7:00.

Zobacz także inne moje wpisy:

Przeczytaj także